Un cuplu graţios, cu romantism profund.

O poveste de iubire încununată cu un legămînt pe vecie.